SKATTESTYRELSEN FÅR TILLADELSE TIL AT INDHENTE OPLYSNINGER FRA DANSKE KRYPTOBØRSER

SKATTESTYRELSEN FÅR TILLADELSE TIL AT INDHENTE OPLYSNINGER FRA DANSKE KRYPTOBØRSER

SKATTESTYRELSEN FÅR TILLADELSE TIL AT INDHENTE OPLYSNINGER FRA DANSKE KRYPTOBØRSER

 Skattestyrelsen har 9. maj 2022 fået tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om handler foretaget via danske kryptobørser. I denne nyhed skriver vi om, hvad det betyder, og hvad du kan forvente, hvis du har handlet på en dansk handelsplatform for virtuel valuta.

Skattestyrelsen har i en årrække haft fokus på danske skatteyderes indberetninger af skattepligtige gevinster på kryptovaluta.

I sager omkring beskatning af kryptovaluta er det brugerne selv, der skal sørge for at indberette skattepligtige gevinster. Dette står i modsætning til handler med eksempelvis aktier, hvor handelsplatformene har en indberetningspligt til skattemyndighederne.

Derfor har Skattestyrelsen nu for anden gang fået tilladelse til indhente oplysninger om handler fra danske børser, der tilbyder handel med kryptovaluta. Skattestyrelsen fik tilladelse til indhentelse af oplysninger for første gang i 2019, hvor handelsplatformene skulle udlevere oplysninger i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018. Disse oplysninger har været anvendt i kontrolsager, som har udløst skattekrav på ca. 58 mio. kr.

Skattestyrelsen har nu fået tilladelse til at indhente oplysninger om handler fra danske børser i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. Tilladelsen er givet i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2.

Såfremt du har handlet kryptovaluta på en dansk handelsplatform, kan du derfor forvente, at Skattestyrelsen vil indlede en kontrolsag mod dig. Det betyder, at Skattestyrelsen vil kontrollere, at du har indberettet dine skattepligtige gevinster på kryptovaluta korrekt. En kontrolsag indledes ved, at man modtager et brev fra Skattestyrelsen, som beder om at få tilsendt en række oplysninger. Hvis du modtager et brev omkring en kontrolsag fra Skattestyrelsen kan du læse mere om i vores artikel ”Har Skattestyrelsen sendt dig et brev om beskatning af kryptovaluta?”.

Skatterådet tilladelse til indhentelse af oplysningerne kan læses her.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen og er i tvivl om, hvad du skal gøre? Så opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.