Venture Capital

 Venture og seed investeringer er investeringer i virksomheder, som enten skal til at starte, eller som befinder sig i opstartsfasen. Fælles for disse investeringer er, at de typisk er forbundet med en høj risiko med tilsvarende vækstpotentiale.

Investeringerne bliver typisk foretaget, fordi virksomhederne har brug for fremmedkapitalen for at kunne vækste. Derfor bliver investeringerne også typisk på særlige vilkår, som ofte er meget konkrete for den specifikke investering. Det kan eksempelvis være, at investeringen gøres betinget af, at selskabet skal anvende kapitalen til nogle bestemte formål, eller at investeringerne udbetales i takt med, at specifikke mål opnås. Det kan også være, at investoren betinger sig af at blive tildelt kapitalandele i selskabet, som bliver tildelt nogle særlige præferencer (præferenceaktier).

Samar Law yder rådgivning om alle aspekter af venture og seed-investeringer. Det gælder:

  • Udarbejdelse og forhandling af indledende transaktionsdokumenter – term sheet/letter of intent og Non Disclosure Agreement (NDA).
  • Udarbejdelse og forhandling af investeringsaftalen.
  • Udarbejdelse af ejeraftalen.
  • Gennemførelse af investeringen og de registreringer, der er forbundet hermed.