SKATTERÅDET: SKAL ETHEREUMS OVERGANG FRA PROOF OF WORK TIL PROOF OF STAKE ANSES FOR EN SKATTEMÆSSIG REALISATION?

SKATTERÅDET: SKAL ETHEREUMS OVERGANG FRA PROOF OF WORK TIL PROOF OF STAKE ANSES FOR EN SKATTEMÆSSIG REALISATION?

SKATTERÅDET: SKAL ETHEREUMS OVERGANG FRA PROOF OF WORK TIL PROOF OF STAKE ANSES FOR EN SKATTEMÆSSIG REALISATION?

Det har Skatterådet svaret på i en ny afgørelse. Afgørelsen er især relevant for alle, der har ETH. Men den er også relevant for alle, der har kryptovaluta, der har undergået en opgradering, ændringer i rettigheder og funktionalitet eller andet, der kan tale for, at en kryptovaluta har ændret karakter i en grad, at den skal anses som afstået.

Den 15. september 2022 overgik Ethereum fra at anvende Proof of Work (PoW) til Proof of Stake (PoS). PoW og PoS er to forskellige mekanismer, der anvendes til at validere transaktioner på Ethereum-netværket. Mens PoW kræver, at deltagere (minearbejdere) bruger betydelig serverkraft til at løse komplekse matematiske problemer for at validere transaktioner og skabe nye blokke, baserer PoS sig på, at deltagere ‘staker’ deres ETH som en form for sikkerhed for at få retten til at validere transaktioner. Denne ændring er ikke kun betydningsfuld for at reducere netværkets energiforbrug markant, men den forventes også at forbedre netværkets sikkerhed og effektivitet. Ved at flytte væk fra den energiintensive mining-proces og over til et staking-baseret system, kan Ethereum-netværket opnå en højere grad af skalérbarhed og hurtigere transaktionsbehandling, hvilket er afgørende for dets langsigtede bæredygtighed og anvendelighed

I forbindelse med the merge overgik Ethereum til en ny blockchain: Beacon Chain. Spørgsmålet til Skatterådet var således, om denne overgang skulle anses som en skattemæssig realisering. I bekræftende fald skulle samtlige ETH anses som værende realiseret den 15. september 2022.

Realisationsprincippet udspringer af statsskattelovens § 4 sammenholdt med statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Realisationsprincippet bestemmer indkomståret for, at en formuegenstand skal anses som afstået.

Realisation kan ske ved salg eller anden afståelse som fx bytte, indfrielse eller lignende former for rettighedsovergang. Konkret skal man med andre ord anse enhver veksling af kryptovaluta som en skattemæssig realisation.

Skatterådet tog stilling til en lignende problemstilling i SKM2023.306.SR, hvor de skulle vurdere, om en opgradering af kryptovalutaen KNC, som var tilknyttet KyberDAO, skulle anses som en realisation. Det vurderede Skatterådet, at der var tale om. I sin vurdering lagde Skatterådet vægt på, at opgraderingen medførte en ny token med en forbedret funktionalitet, herunder at der var indført en ny mulighed for KyberDAO til selv at træffe fremtidige beslutninger om yderligere og væsentlige ændringer.

I sagen omkring Ethereums overgang fra PoW til PoS fandt Skatterådet imidlertid, at der ikke var sket nogen skattemæssig realisation.

Skatterådet lagde i sin vurdering vægt på, at der ved ”fusionen” til Beacon chain ikke er sket nogen ændringer i selve grundlaget for ETH, men at der derimod blot er tale om en teknisk ændring af måden, hvorpå transaktioner på Ethereum valideres. Der er således tale om samme aktiv, der ikke undergår ændringer i en grad, der medfører en skattemæssig realisation.

Skatterådets afgørelse kan læses her.

Konklusion og perspektivering

Skatterådets afgørelse betyder, at ETH ikke skal anses som realiseret i forbindelse med ”the merge”. Det betyder, at værdiændringer mellem anskaffelsestidspunktet af ETH og frem til 15. september 2022, hvor ”the merge” blev gennemført, er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Afgørelsen er ikke overraskende, idet den bekræfter den allerede gældende praksis, herunder især SKM2023.306.SR. Afgørelsen er imidlertid interessant i den forstand, at den bekræfter, at det beror på en sagsspecifik vurdering, hvornår en kryptovaluta skal anses som realiseret. Det kan således være visse ændringer i rettigheder og funktionalitet, der afgør forskellen.

Det er vores vurdering, at den juridiske vurdering af, om der er sket en skattemæssig realisering, har visse lighedstræk med vurderingen af, hvornår kapitalandele skal anses som afstået i tilfælde af vedtægtsændringer. Også her kan bestemte ændringer af kapitalandelenes rettigheder medføre afståelsesbeskatning. Idet der foreligger en righoldig administrativ praksis vedrørende spørgsmålet om afståelsesbeskatning ved kapitalandele, kan der derfor med fordeles skeles til denne praksis som supplerende fortolkningsbidrag ved vurderingen af, hvornår en kryptovaluta skal anses som realiseret.