SKAT: PERSON SKATTEFRITAGET AF MILLIONGEVINST PÅ KRYPTOVALUTA

SKAT: PERSON SKATTEFRITAGET AF MILLIONGEVINST PÅ KRYPTOVALUTA

SKAT: PERSON SKATTEFRITAGET AF MILLIONGEVINST PÅ KRYPTOVALUTA

Langt de fleste personer i Danmark er skattepligtige af deres fortjenester på kryptovaluta. Der findes dog undtagelser. Det har Skatteankestyrelsen bekræftet i en nylig afgørelse, hvor en person bliver fundet skattefritaget af en milliongevinst på kryptovaluta.

12. marts 2024

Spørgsmålet om hvorvidt man er skattepligtig af sine fortjenester på kryptovaluta beror på, om man har erhvervet sine kryptovaluta som led i spekulation. Det vil sige, om man har haft en videresalgshensigt på tidspunktet for erhvervelse.

Det gælder efter administrativ praksis og domspraksis, at man som udgangspunkt har købt kryptovaluta som led i spekulation. Det skyldes, at myndighederne og domstolene som udgangspunkt betragter kryptovaluta som et spekulationsobjekt.

Højesteret har imidlertid fastslået, at hver sag skal vurderes individuelt.

Vi har siden 2020 ført en sag på vegne af en klient, hvis fortjenester at kryptovaluta Skattestyrelsen vurderede var skattepligtig i 2021.

Afgørelsen blev påklaget til Skatteankestyrelsen, som i ultimo 2023 omgjorde Skattestyrelsens afgørelse og fandt, at personen var skattefritaget af sine realiserede fortjenester på kryptovaluta.

I sin vurdering lagde Skatteankestyrelsen særlig vægt på, at personen havde købt kryptovaluta på et tidligt tidspunkt (2011), for et lavt beløb (ca. €400), og at han havde anvendt en ikke ubetydelig del af sine kryptovaluta som betalingsmiddel.

Skatteankestyrelsen fandt på den baggrund, at fortjenesterne på i alt ca. 1,5 mio. kr. var skattefritaget.

Afgørelsen er nu indbragt for domstolene på Skatteministeriets initiativ.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende den skattemæssige behandling af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.