ADVOKAT & PARTNER

Payam Samarghandi er anerkendt som en af landets førende rådgivere indenfor regulatoriske forhold relateret til kryptovaluta. Payam har specialiseret sig indenfor dette område siden 2016, hvor han også har opnået et betydeligt markedskendskab og internationalt netværk. Payam har desuden beskæftiget sig intensivt med kommercielle transaktioner, særligt venture capital transaktioner, hvor han siden 2020 er blandt de danske advokater, der har repræsenteret flest selskaber i forbindelse hermed.

Payam Samarghandi
Payam@samarlaw.dk
+45 6079 3777

Igennem årene har Payam opnået en dyb regulatorisk viden relateret til kryptovaluta, hvor Payam har repræsenteret markedsledende aktører som internationale centraliserede handelsplatforme, udbydere af kryptovaluta (VASP), decentraliserede autonome organisationer (DAO) samt andre virksomheder, der har bevæger sig indenfor grænsefladerne mellem regulatoriske forhold og kryptovaluta. Derudover har Payam stor erfaring med at rådgive regulerede virksomheder, særligt udstedere af elektroniske penge (EMI) og betalingsinstitutter (PI).

Payam har igennem årene etableret et bredt nationalt og internationalt netværk, stor faglig erfaring og et dybt branchekendskab, som danner grundlag for hans juridiske rådgivning. Dertil har Payam stor erfaring med ansøgningsprocesser med Finanstilsynet, hvor Payam i øvrigt er medlem for tilsynets Fintech Forum samt arbejdsgruppe for med fokus på blockchain, kryptovaluta og finansiel regulering vedrørende implementering af MiCA. Endelig har Payam stor erfaring med skatteretlige spørgsmål relateret til kryptovaluta, hvor han er den rådgiver, der siden 2016 har repræsenteret flest klienter i sager (+200) mod Skattestyrelsen og ført flest sager indenfor området ved Skatterådet samt Landsskatteretten.

Payam anvendes regelmæssigt som oplægsholder vedrørende emner som blockchain og kryptovaluta, ligesom at han ofte udtaler sig til medierne vedrørende forhold relateret til disse emner.

Payam har endvidere stor erfaring med generelle erhvervsretlige spørgsmål, hvor han særligt rådgiver tech selskaber omkring spørgsmål relateret til venture capital, incitamentsprogrammer som warrants og lignende.

Payam anvendes som oplægsholder vedrørende emner som blockchain og kryptovaluta, og Payam udtaler sig regelmæssigt til medierne vedrørende forhold relateret til disse emner.

Payam har endvidere stor erfaring med forhandling i kommercielle tvister, særligt med udgangspunkt i konflikter relateret til kryptovaluta, hvor Payam gør brug af sin ekspertviden omkring emnet. Payam har i den forbindelse ført retssager om og forhandlet internationale tvister, der har indbefattet betydelige sagsgenstande (100+ mio. kr.).

Klienter beskriver Payam som en hårdtarbejdende, kommercielt orienteret og troværdig rådgiver, som er tilgængelig efter klienternes behov.

Karriere
Advokat og partner, Samar Law, 2020.
Advokat, Horten, 2016-2020
Advokatbestalling, 2019
Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 2016
Hverv
Bestyrelsesmedlem, Dai Fonden