Payam Samarghandi

Payam Samarghandi er specialiseret i alle juridiske problemstillinger relateret til kryptovaluta som bitcoin og ether. Inden for dette område har Payam etableret et bredt internationalt netværk, stor faglig erfaring og opnået et branchekendskab, som danner grundlag for hans juridiske rådgivning.

Payams erfaring som juridisk rådgiver omfatter især finansiel regulering, selskabsret, kontraktudarbejdelse, udarbejdelse af legal opinions og retssager. Payam har også indgående erfaring med skatteret, hvor Payam regelmæssigt repræsenterer klienter vedrørende avancebeskatning af kryptovalutaer mod de danske skattemyndigheder.

Læs mere om Payam Samarghandi nedenfor

E-mail – payam@samarlaw.dk | Mobil – +45 6079 3777

CV

Karriere

Advokatbestalling, 2019

Advokatfuldmægtig og Advokat, Horten, 2016-2020

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2016

Hverv
Bestyrelsesmedlem, Dai Fonden

Sprog

Dansk

Engelsk

Farsi (persisk)

Derudover har Payam Samarghandi bred erfaring i at rådgive om selskabsret, investeringssager (venture capital) som seed investering og generel erhvervsret.

Payams klienter er nationale og internationale klienter fra den private og offentlige sektor.

Payam anvendes som oplægsholder vedrørende emner som blockchain og kryptovaluta, og Payam udtaler sig regelmæssigt til medierne vedrørende forhold relateret til disse emner.

Herudover anvendes Payam også som skønsmand i forbindelse med gennemførelse af syn og skøn vedrørende retlige spørgsmål relateret til kryptovaluta.  

Klienter beskriver Payam som hårdtarbejdende, kommercielt orienteret, troværdig og en venlig rådgiver, som er tilgængelig efter klienternes behov. 

Payam opnåede sin advokatbeskikkelse i 2019 og er uddannet hos Horten, der er et af Danmarks største advokatfirmaer.