Om Samar Law

Virksomheds oplysninger:

 Samar Law Advokatanpartsselskab
Gammel Kongevej 120, 1. tv
1850 Frederiksberg
CVR-nr. 40431020

Mobil: +45 6079 3777
E-mail: payam@samarlaw.dk

Samar Law er organiseret som et anpartsselskab.

Samar Laws advokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Samar Law er ansvarsforsikret hos Dahlberg Assurance Agentur under policenummer 310-020151. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, som Samar Law Advokatanpartsselskab udøver.

Samar Law har klientbankkonto i Danske Bank med følgende kontooplysninger:

Kontonummer: 13027382
Registreringsnummer: 3409
IBAN kontonummer: DK1630000013027382
SWIFT-adresse: DABADKKK

Tilsyn:

Advokaterne hos Samar Law er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Derudover er Samar Law omfattet af de advokatetiske regler.

I tilfælde af en tvist om salær eller Samar Laws advokaters adfærd, kan den klageberettigede klage til Advokatnævnet (www.advokatnaevnet.dk), Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Vi har ingen åbnings- eller lukketider, og du er altid velkommen til at ringe eller sende en mail.