generel
information

Virksomhedsoplysninger:

Samar Law Advokatanpartsselskab
Ryesgade 74
2100 København Ø
CVR-nr. 40431020

Samar Law er organiseret som et anpartsselskab.

Samar Laws advokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Samar Law er ansvarsforsikret hos Dahlberg Assurance Agentur under policenummer 310-020151. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, som Samar Law Advokatanpartsselskab udøver.

Samar Law har klientbankkonto i Danske Bank med følgende kontooplysninger:

Kontonummer: 13027382
Registreringsnummer: 3409
IBAN kontonummer: DK1630000013027382
SWIFT-adresse: DABADKKK

Tilsyn

Advokaterne hos Samar Law er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Derudover er Samar Law omfattet af de advokatetiske regler.

I tilfælde af en tvist om salær eller Samar Laws advokaters adfærd, kan den klageberettigede klage til Advokatnævnet (www.advokatnaevnet.dk), Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Kontakt

Samar Law Advokatanpartsselskab
Ryesgade 74
2100 København Ø
CVR-nr. 40431020

Forretningsbetingelser

Mobil: +45 6079 3777

E-mail: payam@samarlaw.dk

Vi har ingen åbnings- eller lukketider, og du er altid velkommen til at ringe eller sende en mail.