Juridiske specialer

SPECIALER

 • Blockchain og Kryptovaluta
 • Selskabsret og M&A
 • Venture Capital
 • Kommercielle Kontrakter
 • Blockchain og Virtuelle Valutaer

  Blockchain teknologien indeholder et potentiale, der kan få afgørende betydning for en række betydningsfulde brancher.

  Blockchain og virtuelle valutaer (kryptovalutaer) som bitcoin og ether, der bygger på blockchain som underliggende teknologi, har potentiale til at “disrupte” allerede bestående systemer.

  Mulighederne for at inkorporere blockchain i sin forretningsgang er mange. Men for at udvikle, kommercialisere og kapitalisere på blockchain er der en række juridiske punkter, man skal være opmærksomme på. Derfor er det vigtigt, at du har en advokat ved din side, der har en indgående juridisk og kommerciel viden og et branchekendskab til blockchain og virtuelle valutaer.

  Samar Law er den førende danske advokatvirksomhed inden for dette område.

  Vores rådgivning inden for dette speciale består af et spændingsfelt mellem fagområderne corporate, fintech, skatteret, fondsret, finansiel regulering og ansættelsesret, som vi allerede har stor erfaring med.

  Vores klienter

  Vores klienter tæller alle markedets aktører, herunder:

  • Private selskaber og fonde, hvis primære forretning vedrører blockchain og virtuelle valutaer.
  • Offentlige myndigheder, der ønsker at inkorporere blockchain.
  • Privatpersoner vedrørende skatteretlig rådgivning relateret til avancebeskatning af virtuelle valutaer og investeringer i projekter relateret til blockchain og virtuelle valutaer.

  Derudover har Samar Law et bredt nationalt og international netværk inden for området.

   

  Vores erfaring

  Vores erfaring inden for dette område består bl.a. i følgende:

  • Finansiel regulering, herunder juridiske vurderinger (legal opinions) af om en virtuel valuta er omfattet af den finansielle regulering eller ej.
  • Regulering af traditionelle coins, stablecoins og tokens (både utility, security og payment tokens).
  • Rådgivning vedrørende Finanstilsynets sandbox tiltag.
  • Rådgivning vedrørende smart contracts og aftaleretlige forhold forbundet hermed.
  • Alle former for selskabsretlig rådgivning og transaktioner, der indbefatter virtuelle valutaer, herunder bonusprogrammer og selskabsretlige konstruktioner.
  • Initial Coin Offerings (ICO’s) og de reguleringsmæssige krav forbundet hermed.
  • Rådgivning og udarbejdelse af hvidvaskpolitikker og -forretningsgange.
  • Betalingsløsninger med virtuelle valutaer.
  • Kapitalmarkedsret i relation til virtuelle valutaer.
  • Projektbaserede opgaver, hvor virksomheder ønsker at implementere blockchain i deres forretning (særligt i forbindelse med private blockchains).
  • Alle former for skatteretlig rådgivning, herunder rådgivning vedrørende avancebeskatning af virtuelle valuter og sager mod Skattestyrelsen og andre myndigheder.

   

  Selskabsret og M&A
  Har du allerede en virksomhed, eller overvejer du at starte en virksomhed?

  Hvad end der er tale om en mindre eller mellemstor virksomhed, kan Samar Law bistå med alle selskabsretlige og transaktionsmæssige opgaver.

  Samar Law kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

  • Stiftelse og etablering af selskab og rådgivning vedrørende valg af selskabsform.
  • Udarbejdelse af ejeraftaler.
  • Ændringer af selskabets vedtægter.
  • Strategiske alliancer og joint ventures.
  • Selskabsretlige omstruktureringer.
   Derudover har Samar Law også konkret erfaring med at bistå med køb og salg af virksomheder. Samar Law kan i den forbindelse hjælpe med:
  • Projektstyring.
  • Udarbejdelse og forhandling af indledende transaktionsdokumenter – term sheet/letter of intent og Non Disclosure Agreement (NDA).
  • Eventuel udarbejdelse af request list og gennemførelse af due diligence.
  • Udarbejdelse af transaktionsdokumenter (aktie- eller aktivoverdragelsesaftale) samt forhandling heraf.
  • Gennemførelse af closing.
  • Eventuel udarbejdelse af ejeraftale.

  Venture Capital

  Venture og seed investeringer er investeringer i virksomheder, som enten skal til at starte, eller som befinder sig i opstartsfasen. Fælles for disse investeringer er, at de typisk er forbundet med en høj risiko med tilsvarende vækstpotentiale.

  Investeringerne bliver typisk foretaget, fordi virksomhederne har brug for fremmedkapitalen for at kunne vækste. Derfor bliver investeringerne også typisk på særlige vilkår, som ofte er meget konkrete for den specifikke investering. Det kan eksempelvis være, at investeringen gøres betinget af, at selskabet skal anvende kapitalen til nogle bestemte formål, eller at investeringerne udbetales i takt med, at specifikke mål opnås. Det kan også være, at investoren betinger sig af at blive tildelt kapitalandele i selskabet, som bliver tildelt nogle særlige præferencer (præferenceaktier).

  Samar Law yder rådgivning om alle aspekter af venture og seed-investeringer. Det gælder:

  • Udarbejdelse og forhandling af indledende transaktionsdokumenter – term sheet/letter of intent og Non Disclosure Agreement (NDA).
  • Udarbejdelse og forhandling af investeringsaftalen.
  • Udarbejdelse af ejeraftalen.
  • Gennemførelse af investeringen og de registreringer, der er forbundet hermed.

  Kommercielle Kontrakter

  Samar Law har stor erfaring med at udarbejde kontrakter i kommerciel sammenhæng. Det kan være, at du har en forretningspartner, hvor I ønsker at formalisere jeres vilkår, eller det kan være, at du enten har en tvist eller ønsker at forhindre en tvist med en forretningspartner. Samar Law kan hjælpe med at forudse de typiske problemstillinger, I kan møde som forretningspartnere og yde juridiske, strategisk og kommerciel rådgivning.

  Samar Laws rådgivning er løsningsorienterede, pragmatiske og passer til jeres konkrete forretningsbehov.

  Vi har arbejdet med alle typer kontrakter, og vi kender de juridiske muligheder og faldgruber for de forskellige typer kontrakter.

  Samar Law kan blandt andet hjælpe med:

  • Hemmeligholdelsesaftaler (NDA).
  • Hensigtserklæringer.
  • Køb og salg af fysiske genstande.
  • Leverandøraftaler.
  • Rammeaftaler.
  • Samarbejdsaftaler
  • Salgs- og leveringsbetingelser.