Helena Sloth

ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG

Helena Kjersti Sloth er uddannet cand.merc.(jur.) og arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig med et skarpt fokus på regulatoriske forhold, specielt inden for kryptovaluta.

Helena Kjersti Sloth
Hsl@samarlaw.dk
+45 2878 2099

Som en del af Samar Law har Helena bistået med juridisk rådgivning i adskillige investeringsrunder samt skatteretssager i forhold til kryptovaluta. Derudover har hun beskæftiget sig med sager indenfor selskabsret, ansættelsesret, kontraktudarbejdelse samt generel erhvervsret. Helena startede som Legal Student Assistant hos Samar Law i starten af 2023, og afsluttede sin uddannelse hos Copenhagen Business School i sommeren 2023. Hendes specialeafhandling vedrørte EU’s hvidvaskpakke, herunder særligt omarbejdningen af pengeoverførselsforordningen. Her blev det undersøgt hvorvidt reglerne i omarbejdningen, der foreslår at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte overførsler af kryptoaktiver, strider imod proportionalitetsprincippet.

Helena har også erfaring som juridisk rådgiver og teamleder i Iværksætteretshjælpen, hvor hun rådgav om forskellige erhvervsjuridiske problemstillinger som iværksættere står over for. Problemstillingerne omhandlede blandt andet udfordringer indenfor selskabsret, obligationsret, markedsføringsret og immaterialret. Derudover har Helena tidligere arbejdet med erstatnings- og forsikringsret.

Karriere
Erhvervsjuridisk fuldmægtig, Samar Law, 2023
Uddannelse
Cand.Merc.(jur.), Copenhagen Business School, 2023