ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG

Helena Kjersti Sloth er ved at færdiggøre sin uddannelse som cand.merc.(jur.) og er færdiguddannet sommeren 2023

Helena Kjersti Sloth
Hsl@samarlaw.dk
+45 2878 2099

Helena Kjersti Sloth er ved at færdiggøre sin uddannelse som cand.merc.(jur.) og er færdiguddannet sommeren 2023

Helena er på nuværende tidspunkt i gang med sin specialeafhandling vedrørende EU’s hvidvaskpakke, herunder særligt omarbejdningen af pengeoverførselsforordningen. Omarbejdningen foreslår at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte overførsler af kryptoaktiver, hvorfor det i den forbindelse undersøges hvorvidt reglerne herom strider imod proportionalitetsprincippet.

Helena har erfaring som rådgiver og teamleder i Iværksætteretshjælpen, hvor hun rådgiver om forskellige erhvervsjuridiske problemstillinger som iværksættere står over for. Problemstillingerne omhandler blandt andet udfordringer indenfor selskabsret, obligationsret, markedsføringsret og immaterialret.

Karriere
Erhvervsjuridisk fuldmægtig, Samar Law, 2023
Uddannelse
Cand.Merc.(jur.), Copenhagen Business School, 2023