Der findes forskellige typer skattefradrag. Det ligningsmæssige fradrag er et fradrag, der gives i den skattepligtiges indkomst. I modsætning hertil er fradrag, der eksempelvis gives i den personlige indkomst, og som har en højere skatteværdi end det ligningsmæssige fradrag.