”Disposition” skal i denne sammenhæng forstås som ”handler”. Hvor mange handler er der eksempelvis tale om, og hvor ofte blev der handlet? Havde handlerne en systematisk og professionel tilrettelæggelse? etc.