En debitor er en person (eller et selskab), som skylder en kreditor penge. I dette eksempel vil det sige, at man skal kunne identificere den person, som er i besiddelse af de mistede kryptovalutaer.