I Danmark har vi traditionelt set symmetrisk beskatning. Det vil sige, at gevinster og tab udløser samme henholdsvis skatte- og fradragsret. Det modsat er imidlertid tilfældet i forbindelse med beskatningen af kryptovalutaer, hvor skattesatsen er højere end fradragssatsen, og dermed er der en asymmetri.