Du kan se og rette i din årsopgørelse ved at logge ind med dit NemID på dette link.

Husk at du kan ændre din årsopgørelse med tilbagevirkende kraft i op til tre år. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis vurderer, at du har ret til et tabsfradrag eller ikke har selvangivet et skattepligtigt beløb.