debitor

En debitor er en person (eller et selskab), som skylder en kreditor penge. I dette eksempel vil det sige, at man skal kunne identificere den person, som er i besiddelse af de mistede...

reklamegave

En reklamegave er – som navnet antyder – en gave, der er givet som led i reklame. Det er en betingelse, at kryptovalutaerne er givet til en ”en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder” for, at der kan være tale om en reklamegave. Hvis du i øvrigt er et...

kryptovaluta B

Der er igennem tiden set andre konstruktioner, der har visse juridiske fællestræk med et airdrop. Et eksempel på dette var i september 2020, hvor den decentraliserede exchange Uniswap tillod alle, der havde anvendt deres exchange, at ”claim” 400 gratis UNI tokens....

hardforks

Det kan godt være svært for en lægmand at forstå, hvordan en hardfork konkret foregår. Som eksempel på noget fra den traditionelle verden, der kan sammenlignes med en hardfork, kan nævnes et aktiesplit. Men en hardfork og et aktiesplit kan ikke sammenlignes 1:1, da...

asymmetrisk beskatning

I Danmark har vi traditionelt set symmetrisk beskatning. Det vil sige, at gevinster og tab udløser samme henholdsvis skatte- og fradragsret. Det modsat er imidlertid tilfældet i forbindelse med beskatningen af kryptovalutaer, hvor skattesatsen er højere end...