Salærprincipper

Har du også tidligere fået advokatregninger, der kom bag på dig? Hos Samar Law ønsker vi at gøre op med overraskende advokatregninger. Derfor arbejder vi ud fra et princip om, at vores kunder aldrig skal modtage en faktura på et tidspunkt eller et beløb, som ikke er aftalt.

Taxameteret tæller først, når vi har aftalt det, og du kan derfor altid sende en mail eller ringe og få en uforpligtende og indledende vurdering af din sag.

I nogle sager er det svært at aftale en specifik pris – det kan være i forbindelse med en retssag eller transaktion, men så forsøger vi at afstemme forventninger og levere et prisestimat, som vi aftaler at holde os inden for.