Helena Sloth

Student legal assistant

E-mail – hsl@samarlaw.dk | Phone – +45 2878 2099

CV

Career

Copenhagen Business School

Education

Copenhagen Business School

Languages

Danish

English

Helena Kjersti Sloth er ved at færdiggøre sin uddannelse som cand.merc.(jur.) og er færdiguddannet sommeren 2023.

Helena er på nuværende tidspunkt i gang med sin specialeafhandling vedrørende EU’s hvidvaskpakke, herunder særligt omarbejdningen af pengeoverførselsforordningen. Omarbejdningen foreslår at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte overførsler af kryptoaktiver, hvorfor det i den forbindelse undersøges hvorvidt reglerne herom strider imod proportionalitetsprincippet.

Helena har erfaring som rådgiver og teamleder i Iværksætteretshjælpen, hvor hun rådgiver om forskellige erhvervsjuridiske problemstillinger som iværksættere står over for. Problemstillingerne omhandler blandt andet udfordringer indenfor selskabsret, obligationsret, markedsføringsret og immaterialret.