Tobias H. Hermansen

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

E-mail – thh@samarlaw.dk | Phone – +45 4215 2222

CV

Karriere

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig, Samar Law, 2021

Legal Counsel, Coinify, 2020

Stud.jur., Horten Advokatanpartsselskab

Education

Cand.Merc.(jur.), Copenhagen Business School, 2020

Languages

Dansk

English

Tobias H. Hermansen er uddannet Cand.merc.(jur.) og arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig. Tobias har en bred juridisk viden om finansiel regulering samt den skattemæssige behandling af kryptovaluta. Han har specialiseret sig i EU-regulerede områder, herunder hvidvask- samt kapitalmarkedsregulering.

Tobias har deltaget i en EU-baseret arbejdsgruppe, der medvirkede til udarbejdelsen af det 5. hvidvaskdirektiv, og han har medvirket til udformningen af MiCA-forordningen, der er den første branchespecifikke regulering af kryptovaluta.

Tobias har stor erfaring med håndtering af juridiske processer, herunder særligt ansøgningsprocesser, med Finanstilsynet og udenlandske finansielle myndigheder, hvor han har håndteret forløb omkring regulatoriske forhold, herunder været i tæt dialog vedrørende licensering samt registrering af virksomheder, der beskæftiger sig med kryptovaluta.

Tobias har endvidere erfaring med generelle selskabsretlige problemstillinger samt kommercielle kontrakter. Han har erfaring som Legal Counsel i Coinify, hvor han rådgav om virksomhedens generelle juridiske problemstillinger, samt assisterede med at globalisere virksomheden og udvikle virksomhedens interne politikker i relation til hvidvask, outsourcing og token-sale. 

Tobias anvendes regelmæssigt som oplægsholder vedrørende konceptuelle og juridiske forhold vedrørende kryptovaluta.

Tobias’ specialeafhandling vedrørte security tokens og udstedelsen heraf og bevægede sig således i krydsfeltet mellem selskabs-, børs- og prospektret.