Blockchain og Virtuelle Valutaer

Blockchain teknologien indeholder et potentiale, der kan få afgørende betydning for en række betydningsfulde brancher.

Blockchain og virtuelle valutaer (kryptovalutaer) som bitcoin og ether, der bygger på blockchain som underliggende teknologi, har potentiale til at “disrupte” allerede bestående systemer.

Mulighederne for at inkorporere blockchain i sin forretningsgang er mange. Men for at udvikle, kommercialisere og kapitalisere på blockchain er der en række juridiske punkter, man skal være opmærksomme på. Derfor er det vigtigt, at du har en advokat ved din side, der har en indgående juridisk og kommerciel viden og et branchekendskab til blockchain og virtuelle valutaer.

Samar Law er den førende danske advokatvirksomhed inden for dette område.

Vores rådgivning inden for dette speciale består af et spændingsfelt mellem fagområderne corporate, fintech, skatteret, fondsret, finansiel regulering og ansættelsesret, som vi allerede har stor erfaring med.

Vores klienter

Vores klienter tæller alle markedets aktører, herunder:

 • Private selskaber og fonde, hvis primære forretning vedrører blockchain og virtuelle valutaer.
 • Offentlige myndigheder, der ønsker at inkorporere blockchain.
 • Privatpersoner vedrørende skatteretlig rådgivning relateret til avancebeskatning af virtuelle valutaer og investeringer i projekter relateret til blockchain og virtuelle valutaer.

Derudover har Samar Law et bredt nationalt og international netværk inden for området.

Vores erfaring

Vores erfaring inden for dette område består bl.a. i følgende:

 • Finansiel regulering, herunder juridiske vurderinger (legal opinions) af om en virtuel valuta er omfattet af den finansielle regulering eller ej.
 • Regulering af traditionelle coins, stablecoins og tokens (både utility, security og payment tokens).
 • Rådgivning vedrørende Finanstilsynets sandbox tiltag.
 • Rådgivning vedrørende smart contracts og aftaleretlige forhold forbundet hermed.
 • Alle former for selskabsretlig rådgivning og transaktioner, der indbefatter virtuelle valutaer, herunder bonusprogrammer og selskabsretlige konstruktioner.
 • Initial Coin Offerings (ICO’s) og de reguleringsmæssige krav forbundet hermed.
 • Rådgivning og udarbejdelse af hvidvaskpolitikker og -forretningsgange.
 • Betalingsløsninger med virtuelle valutaer.
 • Kapitalmarkedsret i relation til virtuelle valutaer.
 • Projektbaserede opgaver, hvor virksomheder ønsker at implementere blockchain i deres forretning (særligt i forbindelse med private blockchains).
 • Alle former for skatteretlig rådgivning, herunder rådgivning vedrørende avancebeskatning af virtuelle valuter og sager mod Skattestyrelsen og andre myndigheder.